نوشته های شخصی پسرک تنها http://alirezahaghi.mihanblog.com 2019-10-14T15:16:33+01:00 text/html 2009-07-24T15:08:32+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی باور http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/25 <P align=center><FONT size=2>باورم نکرده بودی این تمام مشکلم بود</FONT></P> text/html 2009-05-19T13:23:38+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی گل من .... http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/23 <P align=center><FONT size=2>برقرار باشی و سبز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گل من تازه بمون<BR>نفسم پیشکش تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جای من زنده بمون<BR>باغ دل بی تو خزون&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; موندنی باش مهربون<BR>تو که از خود منی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منو از خودت بدون<BR>غزل و قافیه بی تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه رنگ انتظاره<BR>این همه شعر و ترانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;همه بی عطر و بهاره<BR>موندنی باشی همیشه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لب پاییزو نبوسی<BR>نشه پرپر شی عزیزم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهربون گلم نپوسی</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-05-19T13:07:14+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی لحظه جادویی http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/22 <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>لحظه جادویی قصه ما ، گفتن دوستت دارم بود با نگام<BR>جلوی چشم منی هر جا می رم ، بدونی خاطرتو خیلی می خوام <BR>پشت این پنجره های نقره ای ، شب مهتابی چشمای منه<BR>رد شو از وسعت تنهایی من ، دل واسه دیدن تو پر می زنه ، دل واسه دیدن تو پر می زنه<BR><BR>واسه با وجود تو یکی شدن ، دل بی طاقت من منتظره<BR>خلوت شب منو به هم بریز ، نذار این لحظه ها بی تو بگذره<BR>واسه با وجود تو یکی شدن ، نفسام ثانیه ها رو می شمره <BR>اسم تو مثل یه احساسه برام ، وقت اوج گرفتن دل منه</FONT> text/html 2009-05-15T05:17:36+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی ماجرای ما و عشق......... http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/21 <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; به اینکه من دوست دارم حتی یه ذره شک نکن </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>بزار بهت گفته باشم که ماجرای ما و عشق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقصیر چشمای تو بود&nbsp;‌‌‌،&nbsp;وگرنه ما کجا و عشق ؟&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>سرم تو لاک خودم و دلم یه جو هوس نداشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; بس که یه عمر آزگار کاری به کار کس نداشت </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>تا اینکه پیدا شدی و گفتی ازاین چشمای خیس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو دفتر ترانه هات یه قطره بارون بنویس </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>عشقمو دست کم نگیر درسته مجنون نمیشم&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;وقتی که گریه می کنی حریف بارون نمیشم </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;به اینکه من دوست دارم حتی یه ذره شک نکن </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>هنوز یه قطره اشکتو&nbsp; به صد تا دریا نمی دم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; یه لحظه با تو بودنو&nbsp; به عمر دنیا نمی دم </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>همین روزا بخاطرت به سیم آخر می زنم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;قصه عاشقیمونو تو شهرمون جار می زنم </STRONG></FONT></P> <P style="MARGIN-RIGHT: 10px" align=center><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><IMG style="WIDTH: 438px; HEIGHT: 292px" height=292 alt="" hspace=0 src="http://i42.tinypic.com/14sm5va.jpg" width=418 align=baseline border=0></FONT></P> text/html 2009-05-12T13:31:40+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی تو را آغوش می گیرم... http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/20 <P><SPAN class=snippet><FONT size=2>تو را آغوش می گیرم...</FONT></SPAN></P> <P><SPAN class=snippet><FONT size=2>هوا تاریک تر میشه...</FONT></SPAN></P> <P><SPAN class=snippet><FONT size=2>خدا از دستای تو....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به من نزدیکتر میشه ....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P><SPAN class=snippet><FONT size=2>زمین دور تو می گرده ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان دست تو افتاده...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P><SPAN class=snippet><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تماشا کن سکوتتو....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عجب عمقی به شب داده</FONT></SPAN></P> text/html 2009-05-11T13:56:06+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی کلاس روزگار http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/19 <P align=center><FONT color=#000099><STRONG><FONT face=Verdana><FONT size=4><IMG src="http://www.asheghane.ir/Image/ZipI/153.jpg"></FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000099><STRONG><FONT face=Verdana><FONT size=4>در کلاس روزگار<BR>درسهای گونه گونه هست<BR>درس دست یافتن به آب و نان<BR>درس زیستن کنار این و آن<BR>درس مهر<BR>درس قهر<BR>درس آشنا شدن<BR>درس با سرشک غم ز هم جدا شدن<BR>در کنار این معلمان و درسها<BR>در کنار نمره های صفر و نمره های بیست<BR>یک معلم بزرگ نیز<BR>در تمام لحظه ها تمام عمر<BR>در کلاس هست و در کلاس نیست<BR>نام اوست <SPAN style="FONT-SIZE: 85%">:</SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT><FONT face=Verdana color=#000099 size=4><STRONG> مرگ<BR>و آنچه را که درس می دهد<BR>زندگی است </STRONG></FONT><STRONG><FONT size=4><FONT face=Verdana><FONT color=#000099><FONT size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 85%">...</SPAN><BR><BR></FONT></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000">فریدون مشیری</SPAN></FONT></FONT></STRONG></P><STRONG><FONT size=4><FONT face=Verdana><SPAN style="FONT-SIZE: 85%; COLOR: #000000"></SPAN></FONT></FONT></STRONG> <P align=center><BR></P> text/html 2008-12-23T08:05:44+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی خدا هست ... ! http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/17 <P align=right></P> <P align=right>&nbsp;</P><B><FONT face=Tahoma color=#ff00ff size=2> <P align=center>غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید</P></FONT><FONT face=Tahoma color=#00007f size=2> <P align=center>یا دل شیشه ایت از لب پنجره عشق زمین خورد و</P> <P align=center>شكست </FONT><FONT face=Tahoma color=#00007f size=2>...</P></FONT><FONT face=Tahoma color=#00007f size=2> <P align=center>با نگاهت به خدا چتر شادی وا كن و بگو با دل خود</P></FONT><FONT face=Tahoma color=#ff00ff size=2> <P align=center>كه خدا هست </FONT><FONT face=Tahoma color=#ff00ff size=2>... ! </FONT><FONT face=Tahoma color=#ff00ff size=2>خدا هست </FONT><FONT face=Tahoma color=#ff00ff size=2>... !</P></FONT><FONT face=Tahoma color=#ff00ff size=2> <P align=center>غم و اندوه اگر هست بگو تا باشد</P></B></FONT><FONT face=Tahoma color=#00007f size=2> <P align=right></P></FONT><B><FONT face=Tahoma color=#ff00ff size=2> <P align=center>معنی خوشبختی ، بودن اندوه است </FONT><FONT face=Tahoma color=#ff00ff size=2>. . .</P></B></FONT> <P align=right></P> text/html 2008-11-29T07:08:47+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی پاییز http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/16 <P align=center><FONT face=Georgia color=#000000 size=5><STRONG>زرد است که لبریز حقایق شده است</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face=Georgia color=#000000 size=5><STRONG>تلخ است که با درد موافق شده است</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face=Georgia color=#000000 size=5><STRONG>عاشق نشدی و گرنه می فهمیدی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face=Georgia color=#000000 size=5><STRONG>پاییز بهاریست که عاشق شده است</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT face=Georgia size=5><IMG style="WIDTH: 372px; HEIGHT: 253px" height=310 hspace=0 src="http://i19.tinypic.com/4gz1aw8.jpg" width=430 align=baseline border=0></FONT></P> text/html 2008-11-29T07:06:47+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی بی تو... http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/15 <P align=center><IMG hspace=0 src="http://i15.tinypic.com/62p5hkw.jpg" align=baseline border=0>&nbsp;<SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT size=3><FONT color=#990000><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"></P> <P class=postbody dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #993300; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT size=1>بی تو اینجا نا تمام افتاده ام </FONT></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: #993300; mso-bidi-language: FA"> <P><FONT size=1></FONT></SPAN></B></P> <P class=postbody dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #993300; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT size=1>پخته ای بودم که خام افتاده ام </FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #993300"> <P><FONT size=1></FONT></SPAN></B></P> <P class=postbody dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #993300; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT size=1>گفته بودی تا که عاقلتر شوم </FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #993300"> <P><FONT size=1></FONT></SPAN></B></P> <P class=postbody dir=rtl style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=5><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #993300"><FONT size=1>آه ، می خواهی مگر کافر شوم ؟؟</FONT></SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #993300"><FONT size=1> </FONT> <P></SPAN></FONT></P></SPAN></B></FONT></FONT></SPAN><BLOGEXTENDEDPOST> <P align=center>&nbsp;</P> <P> <P align=center><FONT color=#cc6666 size=2><STRONG>فردا را خواهم دید ؟</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc6666 size=2><STRONG>تا غروب راهی نیست . دلتنگم ساعتی باید بروم و جمله ای باید بگویم و شاید كمی ببارم . نمیدانم امروز چرا كوچه ها كج شده اند . رو به پایان زمان یكی از من پرسید .............</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc6666 size=2>تا سلام فردا چند ساعت راه است ؟ نمیدانم فردا را خواهم دید ؟ و در فردا تو را ؟ ...... نمیدانم .. نمیدانم</FONT></STRONG></P> text/html 2008-11-29T07:04:21+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی خیلی دلم تنگه... http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/14 <P align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><IMG style="WIDTH: 368px; HEIGHT: 273px" height=273 hspace=0 src="http://www.iranpoetry.com/weblog/archives/mehalood1.jpg" width=368 align=bottom border=0></FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><BR><FONT size=4>خیلی دلم تنگه ولی نبودنت حقیقته<BR>آخه آرزوی دل داشتن یک دقیقته<BR>از ماه می پرسم عاشقی یه قفسه یا نفسه<BR>انگار که این چشمای خیس هر چی دیده دیگه بسه<BR>وقتی که گریه می کنم سرم رو شونه ی شبه<BR>ستاره ها رو میشمرم نگام توخونه ی شبه<BR>می خوام که باد از تو بگه که از همه دنیا سری<BR>بیای و مثل آرزو بمونی از پیشم نری<BR>تو رو بهونه می کنم ترانه هام جون بگیره<BR>رگای خشک زندگیم با عشق تو خون بگیره</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2008-11-29T06:35:32+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی شاید آخرش..... http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/13 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">شاید آخرش یک روز دیوانه شوم و بروم وسط جالیز بایستم. درست مثل یک مترسک . آری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اینطوری شاید دوستی پرنده ها را بخرم یا شاید هم دشمنی شان را! اما نه ؛ من بارها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دیده ام پرنده ها روی بازوهای مترسک می نشینند . می دانی چیست ؟ آنها از نگاه مترسک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ها نمی ترسند . آری ، فکر خوبیست . شاید یک روز بروم و میان یک دنیا گل بایستم تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دوست گنجشک ها شوم. چه آسوده خاطر و بی تکلف، در فضایی باز و راحت، دستانت را صد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هشتاد درجه می گشایی. حتی می توانی دهانت را نیز باز کنی و نفس های عمیقی بکشی که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هیچگاه پیش از این نتوانسته ای . چقدر لذت بخش است . بعد گنجشک ها از راه می رسند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>یکی یکی، دوتادوتا و دسته دسته دورت می چرخند. در آغاز کمی می ترسند، اما پس از چند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>لحظه با هم ریز ریز می خندند . روی بازوها، دستان و کلاهت می نشینند و پس از مدتی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نوک زدن، موهایت را پریشان می کنند. گاه خورشید با نورش می تابد به تو و نشاطت می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بخشد. باران غمهایت را می شوید و باد نوازشت می دهد. گل ها به تو می نگرند چونان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نگاهبانی نالایق که با دشمنان دوستی می کند. شاید هم در دادگاهشان تو را به جرم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>خیانت محکوم به مرگ کنند. اما تو فقط به همه لبخند می زنی، به گل ها و گنجشک ها، به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>آفتاب، به باران، به باد، به ابر، به خورشید و ماه ... آه، به روی همه می خندی. هر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>روز پیرتر و پیرتر می شوی. لباس هایت پاره تر می شوند و موهایت آشفته تر. خورشید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>گاه گاهی سربه سرت می گذارد و بی رحمانه می تابد، آفتاب لباس هایت را بی رنگ می کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>و تو ناچار می سوزی و می سوزی... ابر می گرید و می بارد، بی مدارا به سر و رویت می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>کوبد و تو با او بی دریغ می باری و می باری... باد می وزد و موهایت را پریشان می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>کند و لباس هایت را به رقص وا می دارد و تو بی پروا دست در دست باد می رقصی ... فصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ها را پشت سر می گذاری و پیر می شوی. خورشید و ابر و باد، می تابند و می بارند و می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>وزند و تو همچنان استوار ایستاده ای و به روی همه لبخند می زنی. می ایستی و می خندی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>و می ایستی و می خندی، تا روزی محو شوی،هیچ شوی همچنان می ایستی و می خندی و دوستی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ات تنها به یاد گنجشک ها می ماند</SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2008-10-28T13:49:57+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی عشق یعنی http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/12 <P align=center><FONT size=5><FONT face="Times New Roman" color=#cc3333>عشق یعنی <BR></FONT><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3> <P align=center><FONT face="Times New Roman" color=#cc3333 size=5>تفاهمی چنان كامل كه <BR>همچون جزیی از وجود دیگری شدن<BR>و آن دیگری را همان طور كه هست پذیرفتن<BR>و سعی در تغییر یكدیگر نداشتن<BR>عشق سر منشا یكی شدن است</FONT></P> <P align=center><IMG hspace=0 src="http://i10.tinypic.com/29axnhi.gif" align=baseline border=0></P></FONT></SPAN></FONT> text/html 2008-10-28T13:43:01+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی تغییر http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/11 <P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">سر قبر شخصی نوشته شده بود : کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر بدهم وقتی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بزرگتر شدم متوجه شدم که دنیا خیلی بزرگ است من باید کشورم را تغییر بدم بعد ها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>کشورم را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم . در سالخوردگی تصمیم گرفتم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>خانواده ام را متحول کنم . اینک من در آستانه مرگ هستم می فهمم که اگر روز اول خودم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>را تغییر داده بودم شاید می توانستم دنیا را هم تغییر دهم</SPAN></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=rtl> <P align=center><A href="http://pinchpix.com/files/6x0zi556stjx675ewfsn.jpg"><IMG title=6x0zi556stjx675ewfsn.jpg style="WIDTH: 432px; HEIGHT: 277px" height=400 alt=6x0zi556stjx675ewfsn.jpg src="http://pinchpix.com/files/6x0zi556stjx675ewfsn.jpg" width=539></A></P> <P>&nbsp;</P></SPAN></SPAN> text/html 2008-10-20T11:08:27+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی ..... http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/10 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>انهایی كه رنگ پریدگی پاییز را دوست ندارند . نمی فهمند كه پاییز همان بهار است كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>عاشق شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> …</SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2008-10-04T00:40:00+01:00 alirezahaghi.mihanblog.com علیرضا حقی زندگی http://alirezahaghi.mihanblog.com/post/9 <p align="center"><img style="WIDTH: 409px; HEIGHT: 448px" height="448" src="http://www.mypixshare.com/images/3628/5292/00000035.jpg" width="409" /></p><p align="center"><font size="4">   زندگی یک آرزوی دور نیست؛ <br />    زندگی یک جست و جوی کور نیست<br />   زیستن در پیله پروانه چیست؟<br />زندگی کن ؛ زندگی افسانه نیست<br />گوش کن ! دریا صدایت میزند؛ <br />هرچه ناپیدا صدایت میزند <br />جنگل خاموش میداند تو را؛ <br />با صدایی سبز میخواند تو را <br />زیر باران آتشی در جان توست؛ <br />قمری تنها پی دستان توست <br />پیله پروانه از دنیا جداست؛ <br />زندگی یک مقصد بی انتهاست <br />هیچ جایی انتهای راه نیست؛ <br />این تمامش ماجرای زندگیست...</font></p>